Privacyverklaring van onze website

Privacyverklaring van www.trampoline.nl

Adres:
Beneluxbaan 7
5121 DC Rijen
Nederland

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel is 20091719
B.T.W.-nummer is NL.8108.78.424.B.01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke

 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt

 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Bij een aankoop op onze website bewaren wij:

 • alle gegevens welke comform NL/EU regelwetgeving noodzakelijk zijn voor het voeren van een deugdelijke boekhouding

Deze informatie wordt gebruikt:

 • voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd

 • om de inhoud van onze website te verbeteren

 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina's te individualiseren voor elke individuele bezoeker

 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

 • om uw voorkeuren te registreren

 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

 • om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

 • om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren

 • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

 • om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt

 • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Per email:

administratie@avyna.eu

Per telefoon: 

+31 (0161) 294 040

Per fax:

+31 (0)161 294 333

Per brief:

Beneluxbaan 7 

5121 DC Rijen, Nederland

 

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of gebruik maken van de hyperlink onderaan elke e-mail.

 

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst heeft.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door middels van een e-mail aan administratie@trampoline.nl

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.